Hải Phòng trên đường chuyển đổi số.

       Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm của Hải Phòng trong năm 2022 và cũng là một phần của chủ đề năm trong hoạt động của thành phố... Read more »

Hội viên CLB Hải Phòng học góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân gian, nghiên cứu, quảng bá lịch sử địa phương.

Ông Phạm Văn Thi tham gia chương trình “Hải Phòng những góc nhìn” của Đài PTTH Hải Phòng ngày 19/2/2022.        Hội viên Câu lạc bộ (CLB) Hải Phòng học... Read more »

Chương trình nghệ thuật “Non sông gấm vóc”

Ngày 1/9/2022, tại Nhà hát lớn TP Hải Phòng đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Non sông gấm vóc” kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/08/1945-19/08/2022)... Read more »