Thông tin về các dự án xây dựng khu đô thị mới ở Hải Phòng

Ngày 15/8/2022 UBND TP Hải Phòng vừa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn sẽ có 171 vị trí, khu vực dự kiến phát triển dự án thương... Read more »