Cụ Lê Đức Đôn, nhà thư pháp về tư tưởng Hồ Chí Minh mà tôi biết

Tôi một lần tình cờ biết cụ khi cụ vào phòng làm việc gặp một anh đồng nghiệp của tôi chơi và giao lưu chữ nghĩa. Đồng nghiệp của tôi là người... Read more »