Nghệ thuật ca trù, một nét văn hóa của Hải Phòng xưa đáng tự hào – nay ra sao?

       Nghệ thuật ca trù đã thành môn nghệ thuật như nhiều sách báo nói “nó mang tính hàn lâm và tính bác học”. Với nội dung thể hiện bằng... Read more »