Kỷ lục mới về nghệ thuật thư pháp của ông Lê Thiên Lý.

Ông Trần Ngọc Tăng – Phó chủ tịch TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam và Ông Hoàng Thái Tuấn Anh -Tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Đông Dương trao bằng... Read more »