Nghệ nhân Ưu tú Dương Minh Đức có công bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống ở Hải Phòng

Nghệ nhân ưu tú Dương Minh Đức  ở làng Thái Hòa, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Dương Minh Đức sinh ngày 1/1/1959, năm 1973 cậu thiếu niên... Read more »