Trương Nữu đại tướng quân.

     Thần tượng Thái vương Trương Nữu đại tướng quân tại miếu Đoài xã Du Lễ-Kiến Thụy.               Trương Nữu (737-791) người trang Du Lễ (nay thuộc xã Du Lễ,... Read more »

Món ngon Đất Cảng Hải Phòng

Nếu giới thiệu các món ăn ngon của 62 tỉnh thành, mỗi tỉnh thành đưa ra bốn món ngon nhất; thì thành phố Hải Phòng được giới thiệu bốn món coi là... Read more »

Thần đồng Đào Dĩnh Đạt (Đào Công Chính).

Bàn thờ danh nhân Đào Công Chính tại từ đường họ Đào Công ở thôn Hội Am, xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo. Đào Dĩnh Đạt sinh năm 1639, người làng Cõi... Read more »