Tìm hiểu xuất xứ tên gọi thành phố Hải Phòng.

Cảng Hải Phòng ở Bắc Kỳ (ảnh trên internet).        Nhiều người trong chúng ta thường tự hỏi: “Hải Phòng”, tên thành phố quê hương có từ bao giờ. Tranh... Read more »