Tản mạn về biểu tượng (thị huy) xưa của Hà Nội và Hải Phòng dưới thời Pháp thuộc

Thị huy thành phố Hải Phòng thời Pháp thuộc.        Nhà nghiên cứu Ph.T cung cấp cho Ban Biên tập website CLB Hải Phòng học một vài bức ảnh về... Read more »