Giữ gìn và phát huy bản sắc đô thị Hải Phòng

(Ths, KTS Minh Trí trả lời phỏng vấn của Đài PTTH Hải Phòng) Đất nước ngày càng phát triển, góp phần rất lớn là từ các đô thị lớn. Tuy nhiên, rất... Read more »

Biểu tượng (thị huy) Sài Gòn thời Pháp thuộc.

       Nhà giáo Ph. T, đã sống ở Hải Phòng từ năm 1950, Hội viên CLB Hải Phòng học. Ông đã dành thời gian gần 15 năm nay nghiên cứu... Read more »