Nhà gỗ cổ tại Hải Phòng – tiềm năng du lịch văn hóa.

Một ngôi nhà gỗ lim 5 gian.           Theo thông tin từ những người sáng lập Hội nhà gỗ cổ Hải Phòng, hiện nay trên địa bàn thành phố ước tính nhà... Read more »