Phố cổ Tam Bạc.

Ảnh phố cổ Tam Bạc xưa.           Chạy dài ven hữu ngạn sông Tam Bạc, được hình thành từ lâu đời trong quá trình phát triển đô thị của Hải phòng, phố... Read more »