Trạng nguyên Trần Tất Văn – vị Thành Hoàng làng Ngũ Lão.

Đền thờ Trạng nguyên Trần Tất Văn ở làng Ngũ Lão trong ngày hội.           Từ bao đời qua, dân làng Ngũ Lão xã Quang Hưng huyện Phủ Cừ tỉnh Hưng Yên... Read more »