Trao đổi tìm hiểu về địa danh Bốt Tròn ở Hải Phòng

Tôi là Vũ Tăng Sơn xin gửi tới BBT trang web haiphonghoc.com 02 bức ảnh chụp địa danh Bốt Tròn ở thành phố Hải Phòng vào năm 1950 Tôi sinh ra và... Read more »