Hội chọi trâu Bạch Lưu và Đồ Sơn, một vài so sánh.

Một pha đấu của hai trâu chọi trong lễ hội truyền thống Hải Lựu.           Cùng với Đồ Sơn (Hải Phòng), một số địa phương khác trên cả nước cũng có lễ... Read more »

Giới thiệu sản phẩm Gốm phù điêu Hải Phòng

Xưởng Gốm phù điêu Hải Phòng có địa chỉ tại xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng. Theo Nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Tuyên tức Đại đức Thích Chánh... Read more »