Thần đồng Đào Dĩnh Đạt (Đào Công Chính).

Bàn thờ danh nhân Đào Công Chính tại từ đường họ Đào Công ở thôn Hội Am, xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo. Đào Dĩnh Đạt sinh năm 1639, người làng Cõi... Read more »