Chương trình thông tin đối ngoại “Nước Mỹ trong chuyển tiếp giữa hai chính quyền và liên quan đến Việt Nam”

Ngày 22/1/2021 tại hội trường Sở Ngoại vụ số 15 Trần Quang Khải, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật kết hợp với Sở Ngoại vụ thành phố tổ chức... Read more »