Sự tích thôn Hạ Đồng, xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Hoàng Phan, nhà Hán Nôm học

Nhà Hán Nôm học Hoàng Phan, quê huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, người tham gia dịch 2 tấm bia đá được cho là của Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (tìm thấy ở... Read more »

Lung linh truyền thuyết

Theo sử sách và truyền thuyết ghi lại, vua Hùng Vương thứ 18 (tức Hùng Duệ Vương) có một cung phi thứ 2 tên là Khánh phu nhân. Bà là tiên nữ... Read more »