Tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung và Thái Hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn được công nhận bảo vật Quốc gia

Quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc công nhận bảo vật Quốc gia lần thứ 9. Ngày 31/12/2020 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2283/QĐ-TTg về việc công... Read more »